خانه سنجه سنجش هیجان

سنجش هیجان

خصایص شخصیتی
سوالات زیر را با دقت خوانده و با تمرکز پاسخ دهید، وقت زیادی برای پاسخ دادن به هر سوال صرف نکنید. در انتها شخصیت خود را بیشتر بشناسید. شما ویژگی هایی دارید که ممکن است خودتان هم از آنها بی خبر باشید.


 

1.فکر می کنید چه زمانی در طول روز بیشترین کارایی را دارید ؟
2.تا به حال به راه رفتن خود دقت کرده اید؛ فکر می کنید راه رفتن شما مانند کدام گزینه است؟
3.زمانی که یک نفر را مخاطب قرار میدهید و با او حرف می زنید، حالت اندامتان به چه شکلی است؟
4.زمانی که خسته هستید و جلوی تلویزیون استراحت می کنید، کدام یک از رفتارهای زیر را انجام میدهید:
5.معمولا وقتی کسی برای تان یک جوک تعریف می کند یا هنگامی که سریالی طنز می بینید، چه می کنید؟
6.وقتی به جمع های خانوادگی می روید یا به محل کارتان وارد می شوید:
7.اگر یک نفر به عنوان شوخی شما را از پشت سر بترساند یا در حال کار تمرکزتان را بر هم بزند:
8.چه رنگی را بیشتر دوست دارید؟
9.شبها پیش از این که به خواب بروید:
10.اغلب خواب می بینید:

بارگذاری مقالات بیشتر مرتبط
بارگذاری بیشتر توسط سردبیر سبک زندگی
بارگذاری بیشتر در تست روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.