خانه سنجه سنجش نقاط قوت و ضعف روانی دوچرخه سوار

سنجش نقاط قوت و ضعف روانی دوچرخه سوار

0
1
1,440
تست روانشناسی ، اسپرتان

این تست روانشناسی توسط دونالد اولدینگ هب (Donald Olding Hebb)، پروفسور روانشناسی ورزشی، طراحی شده تا دوچرخه سواران به نقاط ضعف و قوت روانی خود آگاهی یابند. در سال ۲۰۰۲، برای نخستین بار، دویست دوچرخه سوار حرفه ای مرد و زن با پاسخ به این پرسش ها از حقیقت درونی خود درباره هفت رکن اساسی روانشناسی قهرمانی آگاه شدند.

این هفت عامل عبارتند از: هدف گذاری، انگیزه، اعتماد به نفس، تمرکز، ایمان به موفقیت، تحمل سختی و تصویرسازی ذهنی.

امتیاز تقریبی برای هر یک از هفت حوزه روانی عبارت است از:

مجموع بین ۲۱-۲۵ مشکلی وجود ندارد
مجموع بین ۱۶-۲۰ خیلی خوب
مجموع بین ۱۱-۱۵ متوسط رو به پایین
مجموع بین ۶-۱۰ ناحیه هشدار، باید بیشتر کار کنید

نمراه خود را در هر هفت گزینه با بازه های بال مقایسه نمایید .

1.من اهداف بلند مدت و کوتاه مدتم را یادداشت کرده ام.
2.من مشتاق هستم آموزش ببینم.
3.قبول دارم که تمرین کردن و مسابقه دادن ممکن است کار سختی باشد.
4.من به راحتی برای تمرین کردن و مسابقه دادن برمی خیزم.
5.می توانم موفقیت را تصور کنم.
6.من قادر به تمرکز روی آموزش هایم هستم.
7.می توانم قبل از مسابقه، تردیدهایم را برطرف کنم.
8.انتظار دارم که به بیشتر اهدافم دست پیدا کنم.
9.برای مسابقه دادن اشتیاق زیادی دارم.
10.من برای مسابقه دادن و آموزش دیدن، آمادگی دارم.
11.می توانم با سختی دادن به خودم به اهدافم دست پیدا کنم.
12.گاهی به دوچرخه ام خیلی نزدیکم و با آن احساس یکی بودن می کنم.
13.من در خودم توانایی مدیریت شرایط پیچیده و سخت را می بینم.
14.من در مسابقات طولانی می توانم تمرکزم را حفظ کنم.
15.من درک بسیار خوبی از نقاط قوت و ضعف خودم دارم.
16.درک می کنم که چرا میخواهم آموزش ببینم و مسابقه بدهم.
17.من درک بسیار خوبی از استعدادهای خودم دارم.
18.من برای رسیدن به اهدافم جسمم را به سختی می اندازم.
19.من به راحتی می توانم قبل از مسابقات استراحت کنم.
20.می توانم افکار منفی را از خودم دور نگه دارم.
21.می توانم روی نفس کشیدن متمرکز شوم و یا با ضربه زدن به رکاب تمرکزم را حفظ کنم.
22.من برای بهبود تناسب اندام، مهارت ها و مشخصات روانی ام برنامهریزی کرده ام.
23.برای موفقیت انگیزه دارم.
24.مطمئنم که می توانم خودم را بهتر کنم و کارها را خوب انجام دهم.
25.وقتی که آسیب دیده باشم، اگرچه از این موضوع آگاهی دارم اما می توانم روی موضوع دیگری تمرکز کنم.
26.می توانم در صورت نیاز، سطح انرژی ام را تغییر دهم.
27.می توانم افکار و تصاویر منفی را از ذهنم محو کرده یا میزان رشد آنها را کمتر کنم.
28.در زمان هایی که مسابقه و تمرین ها سخت و دشوارند، من می توانم تمرکزم را حفظ کنم.
29.من روی عملکردم نظارت دارم و اطلاعات مربوط به آموزش هایم را همواره ثبت می کنم.
30.در آموزش و مسابقات به طرز فکر قبلی ام راجع به مسائل متکی هستم.
31.عملکرد ضعیفم را فرصت مناسبی برای بهبود می دانم، می دانم که میتوانم.
32.می توانم دردها را در مسابقه تحمل کنم.
33.می توانم انرژی های منفی را در مسیر مثبت به کار گیرم، مسیر افکارم را تغییر دهم و حالات روانی ام را کنترل کنم.
34.میتوانم موقعیت مسابقه و آموزش را در ذهنم تجسم کنم.
35.میتوانم به راحتی حواسم را از مسأله ای پرت کنم.

بارگذاری مقالات بیشتر مرتبط
بارگذاری بیشتر توسط سردبیر ورزشی
بارگذاری بیشتر در تست روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.