خانه پیشنهاد اسپرتان نحوه بهبود بخشیدن به مهارت های اجتماعی

نحوه بهبود بخشیدن به مهارت های اجتماعی

مهارت اجتماعی ، زبان بدن ، نگرش

جامعه ممکن است تغییر کند اما انسان همان انسان است. بنابراین چیزی که ۲۰۰ تا هزار سالپیش کارآیی داشت، می تواند امروز نیز مفید باشد. در این مطلب از اسپرتان توصیه هایی در رابطه با مهارت های اجتماعی که بارها بیان شده است گزارش می شود. شاید بنظر شما این توصیه ها در رابطه با مهارت های اجتماعی مفید باشند.

تقویت مهارت های اجتماعی از طریق گوش دادن

“طبیعت به ما دو گوش و یک زبان داده است. بنابراین دوبرابر گفته هایمان می توانیم بشنویم.”

هرچه کمتر صحبت کنید می توانید بیشتر بشنوید. من گوش کردن را دوست دارم. چیزهایزیادی از گوش کردن با دقت یاد گرفته ام. اکثر افراد هرگز گوش نمی کنند.این احتمالاًیکی از مؤثرترین مهارت های اجتماعی است. افراد اغلب روی خود تمرکز می کنند. درحقیقت چیزی تعجب برانگیز نیست، اما آن بدین معنی نیست که آن ها خودخواه هستند. امااز آنجا که بسیاری از افراد عادت دارند در مورد خودشان صحبت کنند یا منتظر بمانندتا دیگران صحبت خود را تمام کنند تا بتوانند دوباره صحبت های خود را آغاز کنند. منمی دانم این کار را به تعداد دفعات زیادی انجام داده ام و هنوز گاهی اوقات انجام می دهم. چگونه این کار را رها کنیم؟

یک روش مفید برای تقویت مهارت های اجتماعی که پیدا کرده ام فراموش کردن خودمان است.توجه خود را در یک مکالمه به جای درون به بیرون خود متمرکز کنید. تمرکز ذهنی خودرا روی شخصی که با او در حال صحبت هستید متمرکز کنید و در مورد خودتان گوش کنید. تمرکز کردن به خارج از خود باعث می شود کمتر خود محور باشید و نیاز شما به کانون توجه بودن کاهش می یابد در نهایت مهارت های اجتماعی شما تقویت می شوند.

اگردر واقع گوش کردن به چیزی که دیگران می گویند را آغاز کنید پیدا کردن مسیرهای عالی در مکالمه ها آسان تر می شود. با پرسیدن سؤالات باز افراد بیش از یک پاسخ مثبت یامنفی به شما خواهند داد. شما می توانید این مسیرها را کشف کرده و مکالمات جالب تریا بهتر داشته باشید و این با توصیه بعدی در رابطه با توقیت مهارت های اجتماعی رابطه دارد.

🔶 بیشتر بخوانید: هنگامی که با همسرمان قهر هستیم چگونه باید رفتار کنیم؟

برای بهبود مهارت های اجتماعی در واقع به دیگران علاقه مند باشید.

شمابا علاقه مند شدن به طور واقعی به دیگران ،در مقایسه با سعی کردن در علاقه مندکردن به دیگران به خود، دوستان بیشتری پیدا خواهید کرد. این روش دیگری برای بیاناین موضوع است که راه پیدا کردن دوست این است که منحصر به فرد باشید.
یکی از بیشترین توجهاتی که تاکنون به من شده بود وقتی بود که فردی از من پرسید به چه فکر می کنم و به پاسخ من توجه کرد.

اگر شما به دیگران علاقه مندتر شوید سپس به طور طبیعی شنونده بهتری خواهید بود و مهارت های اجتماعی شما بهبود می یابد زیرا شما در واقع به چیزی که در ذهن آن ها می گذرد علاقه مند هستید.

در واقع درک چیزی که کسی به آن علاقه مند است را آسان کرده و فرضیه های منفی که می تواند برقراری ارتباط را مختل کند رفع می کند.

اگر به گفته های دیگر افراد، گوش کنید در می یابید که داستان او خسته کننده و متفاوت با داستان شما نیست زیرا شما ممکن است در ابتدای معرفی، داستان او را حدس زده باشید.

مهارت اجتماعی ، زبان بدن ، نگرش

براساس گفته “کارنجی” اگربه جای تمرکز روی خود روی فرد دیگری تمرکز کنید مهارت های اجتماعی شما بهبودخواهند یافت. چرا این گونه است؟ خب به این دلیل چند پاراگراف قبل را در رابطه بامهارت های اجتماعی نوشتم که اغلب افراد گوش نمی کنند و به همین دلیل شما بین افرادی که منتظر نوبت خود هستند تا دوباره صحبت کنند مورد استثنای خوشایندی خواهیدبود. اما دلیل بزرگ این است که به دلیل توجه تان با تائید آن ها، علاقه به آن ها وارتباطی که ایجاد می کنید باعث می شوید آن ها احساس خوبی داشته باشند.

🔶 بیشتر بخوانید: بد‌ترین عادت ها در مردان و زنان

برای تقویت مهارت های اجتماعی زیاد به انتقادات گوش نکنید

“یکی از مهارت های اجتماعی این است که اگر از تو بد گفتند و آن درست بود، خودت را اصلاح کن، اگر دروغ بود، به آن بخند. “

وقتی شخص دیگری را قضاوت کرده و از او بد می گوییم، در مورد آن شخص چیزی نمی گویید فقط چیزی را که در مورد خودمان باید مورد نقد قرار گیرد را بیان کرده ایم.

خب،اپیکتتوس در رابطه با مهارت های اجتماعی می گوید، به انتقادات گوش کنید اگر احساسکردید که رابطه ای وجود دارد روش تغییر دادن خود را بیابید اما بهتر است بدانید دراکثر مواقع انتقاد اکثراً در رابطه با شخص دیگری است. شاید او روز بدی داشته، شایدحیوان خانگی یا کودکش بیمار است، شاید نسبت به آن فرد احساس حسادت یا عصبانیت می کند. از آنجا که اغلب افراد روی خودشان تمرکز می کنند پس اشتباه کردن در اینجاساده است. ممکن است فردی از شما انتقاد کند اما در حقیقت روی چیزی در زندگی خودشانتمرکز کرده باشد. احتمالاً شما نیز روی خود متمرکز هستید. بنابراین نتیجه گیری میکنید که انتقاد باید تغییری روی شما ایجاد کند:

مهارت اجتماعی ، زبان بدن ، نگرش

تقویت مهارت های اجتماعی با خودداری از پر حرفی کردن

افراد کمی در رابطه با خوبی خود که بیشتر ما به آن فکر می کنیم صحبت می کنند.هرچه بیشترصحبت کنید افراد کمی آن را به یاد می آورند.این مورد از مهارت های اجتماعی به گوشدادن مرتبط است. اگر شما پر حرفی کنید، وقت، انرژی یا تمرکز کمی برای عمل شنیدنوجود خواهد داشت. اما اگر به جای متمرکز شدن روی خود بر بیرون متمرکز شوید تمرکزشما افزایش خواهد یافت و زمان کمی صرف پر حرفی کردن در مورد چیزی خواهید کرد. اگربرای متوقف کردن پر حرفی به دنبال دلایل بیشتری هستید. برای ساده سازی چیزی که میگویید و نحوه انجام آن دلیل بعدی را بررسی کنید.

“برای تقویت مهارت های اجتماعی با دیگران به گونه ایرفتار کنید که دوست دارید آن ها با شما رفتار کنند. “

نوع افرادی که با آن ها کار می کنید، نگرش شما را بیان می کند. اگر شما مشکوک، غیردوستانه و خودخواه باشید این صفات نامطلوب در اطراف شما تکرار خواهند شد. اما اگرشما بهترین اخلاق را داشته باشید این صفات عالی را در اشخاصی که اکثر زمان هایکاری خود را با آن ها می گذرانید مشاهده خواهید کرد.

مهارت اجتماعی ، زبان بدن ، نگرش

خندیدن یا متنفر بودن کاملاً ساده است. مهربان و خوب بودن زمان بر است.

قانون تقابل در انسان ها قوی است. هر گونه با دیگران برخورد کنید با شما برخورد خواهندکرد. شاید امروز و فردا نه، اما در طول زمان این چیزها راهی به بیرون خواهند یافت.

یکی از مهمترین چیزها در مهارت های اجتماعی، روابط و نگرش شماست. نگرش شما چیزهایزیادی را در مورد روابط شما و نحوه رفتار شما با دیگران تعیین می کند.

نگرشی که دارید لنزی است که با آن دنیا را مشاهده می کنید و تعیین می کند چه چیزی راببینید و افکاری که در ذهن دارید نحوه رفتار شما را کنترل می کند. افکار و احساساتشما چیزی را که شما، دست ها، چشم ها، موقعیت بدن تان و غیره( گفتن از طریق زبان بدن) می گویند را هدایت می کند.

بنابراین حتی اگر کلمات خوبی بگویید ممکن است در فردی که با او سخن می گویید احساس متفاوتی ایجاد کنید زیرا افکار، احساسات، تن صدا و زبان بدن شما با کلمات شما هماهنگنیستند. کلمات تنها ۷ درصد ارتباطات را تشکیل می دهند. بنابراین نگرش پشت کلماتشما قطعاً در مهارت های اجتماعی مهم است.

تقویت مهارت های اجتماعی با داشتن نگرش مثبت

“متقاعد شده ام که نگرش بخش کلیدی موفقیت یا شکست در اکثرتلاش های زندگی است.”

 نگرش شما، دیدگاه شما، نقطه نظرات شما، نحوه احساسات در مورد خودتان، نحوه احساس در مورد دیگر افراد، اولویت ها، عملکردها وارزش های شما را تعیین می کند. نگرش شما نحوه ارتباط شما با دیگر افراد و نحوه ارتباط با خودت انرا تعیین می کند.

دونفر به میله های زندان نگاه می کنند، یکی ستاره ها را می بیند و دیگری میله ها را.

مهربانی می تواند کارهای زیادی انجام دهد. همانطور که خورشید یخ را ذوب می کند، مهربانی باعث رفع  سوء تفاهم ها می شود و دیگر بی اعتمادی و خصومت باقی نمی مانند.

اگر نگرش برای شما مهم باشد برای آن چه کاری می کنید؟

 یک توصیه خوب که برای مدت زمان زیادی مؤثر استحفظ یک نگرش مثبت است. منظورم این نیست که باید به حوادث در زندگی به روش مثبتواکنش نشان دهید که ممکن است در جامعه مثبت به نظر برسد. برای مثال، افزایش حقوق،گرفتن نمره A در یک امتحان یا برد در یک رقابت. اما قبلاز ادامه دادن به آموزش افکار، دوست دارم در رابطه با منفی نگری چیزی بگویم. منظورماین نیست که کاملاً بد است. منظورم این نیست که افراد می خواهند همیشه از افرادمنفی دور شوند. گاهی اوقات می توانید در شکایت از رئیس، کار، حقوق و دولت خودهمراه پیدا کنید. اما به طور کلی و در طولانی مدت فکر می کنم که مثبت بودن روشی مفید تر و اجرایی تر می باشد.

درحال حاضر، منظورم از نگرش مثبت، انتخاب مثبت ماندن، صرف نظر از شرایط بیرونی است.ممکن است قادر به انجام آن نباشید، اما مثبت بودن عادتی همانند خوردن غذاهای سالم یا ورزش کردن به طور روزانه است. شروع کردن و آهسته رفتن در ابتدا می تواند سخت باشد اما وقتی ذهن شما به این عادت جدید عادت می کند داشتن نگرش مثبت به طورخودکار اتفاق می افتد. ذهن شما شروع می کند تا واقعیت را به روشی معتبر نسبت به روش قبلی تعبیر کند.

به جای دیدن مشکلات در هر جا ذهن شروع به تمرکز روی فرصت ها و چیزهای خوب در مورد هرموقعیت می کند. چیزهای خوب را دیده و احساس کرده و روی آن شیب بلند کار می کند.دلایلی برای خوب و شاد بودن پیدا خواهید کرد.

مهارت اجتماعی ، زبان بدن ، نگرش

بله می دانم ممکن است ،رؤیایی به نظر برسد اما واقعاً مؤثر است. مسئله این است که دیدن آن و درک چیزی که واقعاً می توانید تغییر دهید از یک جهان بینی و نگرش کمی منفی مشکل تر است.

استفاده از سکوت

بیان یک کلمه خوب، یک تعهد، آسان است، اما برای صحبت نکردن به صورت بیمارگونه تنها به سکوت نیاز داریم که هیچ هزینه ای برای ما ندارد. ساکت باش یا چیزی بهتر از سکوت بگو.

گاهی اوقات ساکت ماندن خوب است.برای یادگرفتن سکوت بهتر است ،مهارت های شنیداری خود راافزایش دهید و یاد بگیرید تا دهان خود را بسته نگاه دارید. این کار می تواند دردوری کردن از بحث های غیر ضروری به شما کمک کند و آسیبی که به دیگران وارد می کنیدبه طور مثال انتقاد کردن را کاهش می دهد.

هرچند فشار درونی که به شما وارد می شود خوب نیست اما ساکت بنشینید. ممکن است نیاز به صحبت کردن با صدای بلند داشته باشید یا چیزی که در محیط پیرامون شما باعث ایجادمشکل شده است را تغییر دهید اما به آرامی ساکت ماندن می تواند اغلب از چیزهای منفیزیادی پیشگیری کند.

به جای سخن گفتن بیشتر ارتباط برقرار کنید.

“دیگران ممکن است چیزی که می گویید را فراموش کنند اماهرگز فراموش نمی کنند که باعث شدید چه احساسی داشته باشند.”

ما به دو زبان سخن می گوییم: زبان مادری و زبان  بدن

مااغلب از پذیرش یک ایده خودداری می کنیم تنها به این دلیل که تن صدایی که توسط آن صحبت ها بیان شد برای ما غیر دوستانه بوده است.کلماتی که استفاده می کنید بخش کمیاز ارتباطات را تشکیل می دهند. نحوه استفاده از تن صدا و زبان بدن بیش از ۹۰ درصد از ارتباطات شما راتشکیل می دهند.

برای داشتن ارتباطات بهتر، این دو حوزه از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. با همراه کردن احساسات بیشتر با کلمات تان می توانید نحوه بیان چیزی را توسعه بخشید. اگر ازتوصیه ها استفاده می کنید یک نگرش مثبت را حفظ کنید. این امر به طور خودکارمهربانی را توسعه می بخشد. از طریق صدای خود اشتیاق و احساسات مثبت را به طورطبیعی انتقال خواهید داد.

همانطورکه قبلاً بیان شد نگرش شما روی زبان بدن شما تأثیری قابل توجه دارد. اگر احساس مثبت، آرامش و آزادی دارید از طریق استفاده از بدن تان به فرد متقابل منتقل میشود.

اصلاح زبان بدن می تواند مفید باشد. برای مثال وقتی در حال گوش دادن هستید، شما میتوانید تکیه داده و ارتباط چشمی را حفظ کنید تا چیزی را که در حال شنیدن آن هستید تقویت کنید. اگر زبان بدن مورد علاقه خود را حفظ کنید قادر خواهید بود برای مدتبیشتر، علاقه و تمرکز خود را حفظ کنید زیرا احساسات ممکن است به شما بازگردند. ازآنجا که بدن شما مورد توجه است ذهن شما نیز ممکن است مورد توجه قرار گرفته و رویچیز بیان شده تمرکز کنید.

گردآوری وتدوین : واحد سبک زندگی اسپرتان

  • مهارت اجتماعی ، زبان بدن ، نگرش

    نحوه بهبود بخشیدن به مهارت های اجتماعی

    جامعه ممکن است تغییر کند اما انسان همان انسان است. بنابراین چیزی که ۲۰۰ تا هزار سالپیش کار…
بارگذاری مقالات بیشتر مرتبط
بارگذاری بیشتر توسط سردبیر سبک زندگی
بارگذاری بیشتر در پیشنهاد اسپرتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید

مدیریت وزن ورزشکاران که دارای دسته بندی وزنی هستند

ورزش‌ های زیادی وجود دارد که دارای وزن بندی یا کلاس‌بندی هستند، که ورزشکاران و حریفان باید…